Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje

LEONARDO® neshromažďuje žádné osobní údaje bez Vašeho vědomí.
LEONARDO® eviduje Vaše osobní údaje jako jméno, adresu, emailovou adresu,telefon a fax pouze k účelu, ke kterému dáváte Vaše údaje k dispozici (např. ke zpracování informačních dotazů, žádostí nebo zakázek, objednávek prospektů nebo odběru novinek). Tyto údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli informace a nabídky odpovídající vašim požadavkům a abychom je neustále vylepšovali. Vaše osobní údaje využívá výhradně skupina Bewital a naši obchodní partneři, kteří jsou námi případně pověřeni splněním vašich přání a požadavků. LEONARDO® vědomitě ochraňuje Vaše osobní údaje. Zpracováváme proto pouze ty údaje, které jsme získali při vaší návštěvě našich webových stránek, a zásadně pouze v souladu s platnými zákony zemí, v nichž jsou dané webové stránky spravovány. 

 

2. Technologie

LEONARDO® využívá internetových technologií (např. Cookies, JavaScript) výhradně k tomu, aby Vám ulehčil obsluhu internetových aplikací. Abychom zvýšili atraktivitu našich webových stránek, získáváme čas od času některé informace automaticky (např. o prohlížeči, operačním systému, počtu kliknutí, průměrné době prohlížení stránky). 

3. Bezpečnost

LEONARDO® zaručuje bezpečnost Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním.

4. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové datové soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují analýzu užívání webových stránek. Informace o Vašem užívání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) vytvořené přes Cookies se přenášejí a ukládají na server Google v USA. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce bude však Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech pod dohodou evropského hospodářského prostoru předem zkrácena. Jen ve výjimečných případech se přenese celá IP adresa na server Google v USA a tam se zkrátí. Nařízením provozovatele této webové stránky využije Google tyto informace ke zhodnocení využití této webové stránky, k sestavení hlášení aktivity na této webové stránce a k dodání dalších služeb spojených s využitím této webové stránky a internetového užívání provozovateli webové stránky. IP adresa z Vašeho prohlížeče se nebude v rámci Google Analytics slučovat s jinými údaji Google. Patřičným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče můžete zabránit ukládání Cookies do Vašeho počítače; chceme Vás ale upozornit, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit evidování a zpracovávání datových souborů Googlem, pořízenýchpřes Cookies a zaměřených na Vaše užívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy), když si stáhnete a nainstalujete následující dostupný plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Evidování přes Google Analytics můžete zabránit, když kliknete na následující link. Instalací zvláštního Cookie se zabrání budoucí evidenci Vašich dat při návštěvě této webové stránky.
Deaktivovat Google Analytics
Další informace k uživatelským podmínkám a ochraně údajů najdete na stránce: http://www.google.com/analytics/terms/cz.htmlhttps://www.google.de/intl/de/policies/

5. Odkazy na jiné webové stránky

Odkazy, tzv. links na LEONARDO® stránkách vás mohou zavést na webové stránky jiných společností. Za jejich obsah a strategii k ochraně osobních údajů není LEONARDO® zodpovědný.

6. Otázky k ochraně osobních údajů

Máte otázky nebo připomínky k ochraně osobních údajů u LEONARDO®? Potom prosím kontaktujte našeho pověřeného zaměstnance na ochranu dat (info@leonardo-catfood.com).

7. Další vývoj internetu / strategie ochrany osobních údajů

Další vývoj internetu má samozřejmě dopad i na naše strategie ochrany osobních údajů. Pokud by mělo dojít k jakýmkoli změnám, neprodleně vás o nich informujeme prostřednictvím této stránky.